HOME -> Personīgi apmācības materiāli - for Bc.iur.
Andrejs BOKA

7. semestris

2017. Mantojuma tiesības

2017. Eiropas Savienības tiesības

2017. Bankrota tiesības

6. semestris

2017. Kriminālprocess (6)

2017. Civilprocess (5)

5. semestris

2016. Intelektuālā īpašuma tiesības (8)

2016. Starptautiskās publiskās tiesības (6)

2016. Krimināltiesības. Sevišķā daļa (6)

2016. Ģimenes tiesības (7)

4. semestris

2016. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa (8)

2016. Основы уголовного розыска (8)

2016. Administratīvā procesa tiesības (8)

2016. Lietu tiesības (7)

2016. Dzīvokļu tiesības (4)

3. semestris

2015. Saistību tiesības. Sevišķā daļa (7)

2015. Administratīvās tiesības (7)

2015. Angļu valoda juristiem (7)

2015. Patērētāju aizsardzības tiesības (6)

2. semestris

2015. Latvijas tiesību vēsture (8)

2015. Saistību tiesības. Vispārīgā daļa (7)

2015. Datu aizsardzības tiesības (8)

2015. Dokumentu rakstīšana un analīze (7)

1. semestris

2014. Tiesību teorija (7)

2014. Civiltiesību visparīga daļa (5)

2014. Latiņu valoda (9)

2014. Konstitucionālās tiesības (5)

2014. Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs (5)

Additional materials

Satversme

Latin phrases


Add phrase