Curriculum Vitae
Andrejs Boka

Андрей Бока - curriculum vitae

Kontaktinformācija

E-pasts: andrejs.boka@bureauveritas.com; a@boka.lv

M.tālr. +371 29279508

mājas lapa: a.boka.lv

Izglītība

2014.g. - 2018.g.

Latvijas Universitāte, Bakalaurs, Tieslietas

2005.g. - 2006.g.

The Open University, Menedžments

2001.g. - 2003.g.

Rīgas Tehniskā Universitāte, Maģistrs, Uzņēmējdarbības vadība

1998.g. - 2001.g.

Rīgas Tehniskā Universitāte, Bakalaurs, Uzņēmējdarbības vadība

1986.g. - 1998.g.

Rīgas Klasiskā Ģimnāzija, Vidējā izglītība

Papildus kvalifikācija

[AMS] ISO 55001:2014 Asset Management System (AMS) Auditor, 2020.g.

[ISMS] ISO 27001 Lead Auditor (CQI & IRCA Certified), 2019.g.

[EnMS] Energopārvaldības sistēmas auditors - ISO 50001:2011 (IRCA Certified), 2016.g.

[FireSafety] Ugunsdrošības speciālists (160 st.), 2012.g.

[OHS] Darba aizsardzības speciālists (160 st.), 2007.g.

[QM] Auditors/Vadošais auditors - ISO 9000:2000 (IRCA Certified), 2007.g.

[PM] Projektu vadītājs (40 st.), 2005.g.-2006.g.

[Accounting]Mazā uzņēmuma grāmatvedis, 1998.g.

Darba pieredze

Bureau Veritas Latvia SIA

2020. septembris - patlaban

Sertifikācijas vadītājs

Bureau Veritas Latvia SIA

2015. marts - 2020. septembris

[Sales,Marketing,PM,QM,EnMS,Food,OHS,GDPR]
Pārdošanas vadītājs - vadības sistēmu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 13485 u.c.) sertifikācijas projektu B2B pārdošana.

ISO 50001 auditors

GRIF SIA

2007. jūnijs - 2015. februāris

[QM,PM,HR,OHS,FireSafety]
SAFEWORK.LV® filiāles vadītājs - Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"

Rīgas vagonbūves rūpnīca AS

2003. decembris - 2007. jūnijs

[QM,PM,HR]
Kvalitātes sistēmas vadītājs/Personāla un procesu attīstības daļas vadītājs - ISO 9001 prasību ieviešana rūpniecības uzņēmumā

Rīgas vagonbūves rūpnīca AS

2001. oktobris - 2003. novembris

[QM]
Kvalitātes dienesta standartizācijas inženieris/Tehniskā biroja vadītājs - kvalitātes kontroles funkciju nodrošināšana

Vairogs M SIA

2001. jūlijs - 2001. oktobris

[QM]
Kvalitātes menedžeris - kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas izstrāde

Sertifikāti/Licences

The Professional Cetificate in MANAGEMENT (1 gads), 2006.g., The Open University

Vadītāja apliecība, B kat., 1998.g.

Projekti

2014.g.

Izglītības un zinātnes ministrija

Eksperts

Studiju virziena "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" akreditēšana (Biznesa augstskola Turība)


2012. g. - patlaban

SIA "DZĪVNIEKIEM.LV"

Valdes loceklis


2010.g.-2015.g.

"SAFEWORK" mācību centra izveidošana, reģistrēšana un vadīšana


2009.g.-2012.g.

Uzņēmuma pārstāvēšana pilnsabiedrības 6KI darbības ietvaros, projektu vadība.

100 000 darbavietām darba vides risku novērtējums


2009.g.

SIA "GRIF" & Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība

Projektu vadītājs

Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”


2009.g.

SIA "GRIF" & SIA "Proof IT" & Latvijas Darba devēju konfederācija

Pieaicināts eksperts Elektronizētas darba vides risku novērtēšanas sistēmas izstrādes projekta ietvaros

Kursi, semināri

[EnMS] E-learning for EnMS transition to ISO 50001:2018, 2020.g.

[EPD] Produktu vides deklarācijas izstrāde un tirgus aktuālitātes (EPD), 2019.g.

[QM] ISO 9001:2015. Auditor Transition Training Course, 2019.g.

[Leadership] inspired by Amundsen - Race to South Pole, DEVELOR, 2018.g.

[GDPR] Seminārs "Vispārīgā datu aizsardzības regula - datu aizsardzības evolūcija", Datu valsts inspekcija, 2018.g.

[GDPR] IT drošības seminārs "Esi drošs", CERT.LV, 2018.g.

[GDPR] Vispārīgā datu aizsardzības regula – datu aizsardzības evolūcija, Datu valsts inspekcija, 2018.g.

[Marketing] Facebook ads from A to Z, iMARKETINGS.LV, 2018.g.

[GDPR] Personas datu aizsardzība (42 st.), E-sabiedrības risinājumi SIA, 2018.g.

[Food] BRC - Pārtikas drošība (7 vers.) - prasības un praktiskā pielietošana, 2017.g.

[GDPR] Datu aizsardzības aktuālitātes, Latvijas tiesniešu mācību centrs, 2017.g.

[QM] ISO 13485:2012 Medical device QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - Certificate of Training, Bureau Veritas Italy, 2016.g.

[Sales] Sales skills training for sales managers, DEVELOR, 2016.g.

[QM] Izmaiņas ISO 9001. Standarts ISO 9001:2015, Bureau Veritas Latvia, 2015.g.

[EnMS] ISO 50001:2011 standarta prasību skaidrojums, Bureau Veritas Latvia, 2015.g.

[OHS] Darba aizsardzība - tikai tiesību aktu prasības?, Valsts darba inspekcija, 2012.g.

[OHS] Apmācība darba aizsardzībā, darba gaitas uzsākot, Valsts darba inspekcija, 2011.g.

[OHS] Darba drošības uzturēšana krīzes laikā, Valsts darba inspekcija, 2010.g.

[OHS] Darba devēju apmācības darba aizsardzības jautājumos, Mācību centra "BUTS", 2009.g.

[OHS] Sertifikāts par piedalīšanos Pasaules darba aizsardzības dienai veltītajā konferencē, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2009.g.

[HR] Amatu aprakstu un darba aprakstu izstrāde, LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 2003.g.

Valodas

Latviešu

Krievu

Angļu

Spaņu (pamatzināšanas)

Vācu (pamatzināšanas)

Datorzināšanas

MS: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Windows(XP,7,10), Visio, Project, OneNote

IBM: Notes

Google: Drive(ex.Docs), Chrome, AdWords, Analytics, Webmaster Central, AdSense

Adobe: Acrobat Reader DC

Open source: MindMup, ShiftEdit, draw.io

Citi:Tilde Jumis mini, MAIA+, SAFEOPS, Tableau

(pamatzināšanas):Adobe Photoshop, CSS, HTML, XML, JavaScript, PHP, MySQL

Publikācijas

Personal data - looking for a treasure, LinkedIn, 2018.g.

Standards for private use, LinkedIn, 2017.g.

Slinkums un bezatbildība darbā kā riska faktors, Laikraksts Dienas Bizness, 2013.g.

IAL joprojām nelieto! Kādēļ?, DARBA AIZSARDZĪBAS ZIŅAS, 2012.g.

Risku vērtēšanas elektroniskās sistēmas - to plusi un mīnusi, DARBA AIZSARDZĪBAS ZIŅAS, 2011.g

Vadības un darba aizsardzības speciālista sadarbība - atslēga darbinieku drošībai!, DARBA AIZSARDZĪBAS ZIŅAS, 2012.g

Tā mēs strādājam

Jaunatne darbā(prezentācija)

Organizācijas

2020.g.- patlaban

Latvija kvalitātes biedrība

Valdes loceklis


2013.g.-2015.g.

Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība

Aktīva iesaiste biedrības dibināšanas un darbības procesos


2007.g.

Latvijas Kvalitātes Asociācija

Uzņēmuma interešu pārstāvēšana asociācijā


2006.g.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

Uzņēmuma interešu pārstāvēšana asociācijā