Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs
Andrejs BOKA
Tiesību aizsardzības iestāžu izveidošana, uzbūve un sistēma Latvijā un citās valstīs

2. Jurisdikcijas principi.Tiesu sistēma. Tieslietu padome

3. Tieslietu iestāžu pārvalde. Tiesu administrācija

4. Prokuratūra

5. Policija un izmeklēšanas iestādes

6. Advokatūra. Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem

Latvijas Republikas Advokatūras likums

7. Notariāts

8. Tiesu izpildītāji

tiesu izpildītāji
Tiesu izpildītāju likums

9. Tiesībsargs (ombudsmens)

tiesībsarga struktūra

10. Citas institūcijas personas tiesību aizsardzībai

Somija