Bc.iur. -> Starptautiskās publiskās tiesības
Starptautiskās publiskās tiesības - 2016. from Andrejs BOKA

List of treaties by number of parties

From Wikipedia

Starptautiskie līgumi

Vīnes konvencija par starptautisko līgumu tiesībām [LAV] [ENG] [RUS]
ANO Statūti [LAV] [RUS]
Ženēvas konvencija par civilpersonu aizsardzību kara laikā [LAV] [ENG] [RUS]