Bc.iur. -> Saistību tiesības. Vispārīgā daļa

Saistību jēdziens. Saistību tiesību sistēma

(pastiprināšana) Līgumsods

(pastiprināšana) Galvojums

(pastiprināšana) Rokasnauda

(aizsardzība) Procenti

Cesija