Bc.iur. -> Mantojuma tiesības

Laulāto mantošana

Mantinieku šķiras

Neatņemamā daļa

Bezmantinieku manta

Testamentāra mantošana

Pārstāvības tiesības