Bc.iur. -> Lietu tiesības

Lietu klasifikācija

Valdījums

Īpašums

Servitūti

Reālnastas

Ķīlas tiesības

Izpirkuma tiesības