Latiņu valoda

Vārda akcents

Gaudeāmus igitur

   /  /
Gaudeāmus igitur     }
 /      /     }x2	
Juvenēs dum sumus    }

     /      /
Post iucundam iuventūtem
     /      /
Post molestam senectūtem

    /   /
Nos habēbit humus    -(x2)

 /    / 
Vīvat Acadēmia      }
 /      /     }x2
Vīvant professōrēs    } 

 /   /    /  
Vīvat membrum quodlibet [kvodlibet]
 /   /    /
Vīvant membra quaelibet [kvelibet]

 /  
Semper sint in flōre   -(x2)

 /      /
Vīvat et rēs pūblica   }
        /     }x2
Et quī illam regunt   }

 /   /   /
Vīvat nostra civitās

    /   / 
Maecenātum caritas [mecenatum karitas]

        /
Quae nos hīc prōtegit   -(x2) [kve nos hik protegit] 

				

Latīņu frāzes

   /      
Vox populi vox Dei
[voks populi voks deī]
Tautas balss – Dieva balss 
           
Verba volant, scripta manent
[verba volant, skripta manent]
Vārdi aizlido, rakstisks paliek 

       /   / 
Usus est magister optimus
[uzus est magister optimus]
Pieredze ir labākais skolotājs

 /   /        /
Timeo Danaos et dona ferentes
[timeo Danaos et dona ferentes]
Baidos no danajiem arī dāvanas nesošiem 

    /     /
Salus populi suprēma lex esto
[salus populi suprema leks esto]
Tautas labklājība lai ir augstākais likums

   /          /
Repetitio est mater studiorum
[repeticio est mater studiorum]
Atkātošana ir zināšanu māte 

        /  
Quod gratis asseritur, gratis 
  /
Negātur
[kvod gratis aseritur, gratis negatur]
Kas ir bez pamatojuma – bez pamatojumam noliedzams 

 /
Omnia mea mecum porto
[omnia mea mekum porto]
Visu savu nesu līdzi 

   /       /
Naturalia non sunt turpia
[naturalia non sunt turpia]
Dabiskais nav apkaunojošs

Lupus pilum mutat, non mentem
[lupus pilum mutat, non mentem]
Vilks maina adu nē pratu 

    /
Homo homini lupus est
[homo homini lupus est]
Cilvēks cilvēkam ir vilks 

Culpae poena par esto
[kulpe pena par esto]
Vainai un sodam jābūt vienādiem 

    /
Cave hominem unius libri
[kave hominem unīus libri]
Sargies no “vienas grāmatas” cilvēka 

           / 
Barba non facit philosophum
[barba non facit filosofum]
Barda nenozīmē ka ir filozofs 

Aliud stans, aliud sedens
[aliud stans, aliud sedens]
Vienu stāvot, citu sēdot.