Bc.iur. -> Latvijas tiesību vēsture
Andrejs BOKA

Laulības paražas

Dzimts satversme

Mantošanas tiesības

Feodālā satversme

Tiesu iekārtas īpatnības (viduslaikos)

Krimināltiesības un process (vidusslaikos)

Lēņu tiesības

Laulības tiesības (Livonija)

Ģimenes tiesības (Livonija)

Mantošanas tiesības (Livonija)

Lietu tiesības (Livonija)

Prasījuma tiesības (Livonija)

Livonijas sabrukums

Apgaismības laika ietekme

Valdības formula

Tiesi iekārta (Kurzemes h. un Z. Vidzemē)

.......

Baltijas autonomijas iur raksturojums

Dzimtbūšanas atcelšanas nozīme

XIX gs. agrārās reformas iur raksturojums

Krievijas impērijas valsts pārvalde

Viduslaiku kārtu pašpārvaldes saglabašanas nepieciešamība

Pagasta pārvalde un tiesa

Tiesu iekārtas raksturojums pēc 1889. g. reformas

Prokuratūra un advokatūra pēc 1889. g. reformas

Procesuālas tiesības pēc 1889. g. reformas

XIX gs. Laulības tiesības

XIX gs. Ģimenes tiesības

XIX gs. Mantošanas tiesības

XIX gs. Lietu tiesības

XIX gs. Saistību tiesības

Tirdzniecības tiesības