Bc.iur. -> Intelektuālā īpašuma tiesības

Darbs

Darbības veidi

Principi

Autortiesību apjoms

Aizsargājamie darbi

Neaizsargājamie darbi

Autora tiesībasPATENTĒJAMS IZGUDROJUMS


					PATENTĒJAMS IZGUDROJUMS
				jauns
					nav jebkuras pieejamas zināšanas 
						izņemot 
							negodprātīgi publicētais 
							bija demonstrēts 
				izgudrojuma līmenis 
					t.i. 
						nav acīmredzams 
				rūpnieciski izmantojams  
					ir 
						var izgatavot 
						var lietot 
							rūpniecībā 
							lauksaimniecībā 
							tautsaimniecībā

Izgudrojuma objekts

Tiesību subjekts

IZŅĒMUMA TIESĪBAS

LICENCES LĪGUMS