Bc.iur. -> Dokumentu rakstīšana un analīze

Līgums sastāv no...