Bc.iur. -> Datu aizsardzības tiesības
2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē

Termini

Termini (Personas)

Personas datu apstrādes atļauta, ja

Pārzinis nodrošina

Sensitīvo personas datu apstrāde

Datu subjektu tiesības