Bc.iur. -> Civiltiesību visparīga daļa

Civiltiesību jēdziens un vieta tiesību sistēmā

Civiltiesību subjekti

Civiltiesību objekti

Tiesiskā darījuma jēdziens un veidi

Tiesisko darījumu iztulkošana

Gribas trūkumi tiesiskā darījumā

Pārstāvība

Tiesisko darījumu forma

Prettiesiski darījumi un to sekas

Subjektīvās tiesības un to īstenošana

Kāzusu atrisināšana