Bc.iur. -> Bankrtota tiesības

MNlikuma mērķi

Kreditors