Andrejs Boka

Timeo Danaos et dona ferentes


Social links

Facebook

Twitter

LinkedIn

Educational

LU, Bc.iur.

Testing zone

Test-Zone

Visual Basic for Applications

Curriculum Vitae

My CV

Contacts

+371 29279508

a@boka.lv

Energoefektivitāte

DIREKTĪVA 2012/27/ES par energoefektivitāti


Energoefektivitātes likums

Uzņēmumu energoaudita noteikumi
Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi
Bureau Veritas Latvia ISO 50001 sertifikācijas pakalpojumi
Ekonomikas ministrijas mājas lapa:: Energoefektivitāte
Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām'


ISO.ORG par ISO 50001
LVS EN ISO 50001:2012

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001 from Ministry of Economics


Datu aizsardzība (GDPR/VDAR)

Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679