Andrejs Boka

Timeo Danaos et dona ferentes


Social links

Facebook

Twitter

LinkedIn

Educational

LU, Bc.iur.

Testing zone

Test-Zone

Visual Basic for Applications

Curriculum Vitae

My CV

Contacts

+371 29279508

a@boka.lv

Energoefektivitāte

DIREKTĪVA 2012/27/ES par energoefektivitāti


Energoefektivitātes likums

Uzņēmumu energoaudita noteikumi
Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi
Bureau Veritas Latvia ISO 50001 sertifikācijas pakalpojumi
Ekonomikas ministrijas mājas lapa:: Energoefektivitāte
Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām'


ISO.ORG par ISO 50001
LVS EN ISO 50001:2012

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001 from Ministry of Economics


Datu aizsardzība (GDPR/VDAR)

Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 Regulas 6. pants 
APSTRĀDES LIKUMĪGUMS
	būs, ja ir vismaz viens pamatojums 
	-
		a)
			PIEKRIŠANA no datu subjekta 
				apstrādei ar konkrētu nolūku
		b)
			LĪGUMAM VAI PIRMS LĪGUMA 
				datus subjekts - PUSE 
		c)
			Pārzinim ir JURIDISKS PIENĀKUMS
				pārzinis - subjekts un ir LEGAL OBLIGATIONS 
				Tiesību akti
					Savienības
					vai dalībvalsts 
		d)
			JĀAIZSARGA vitālas intereses
				datu subjekta vai citas FIZISKAS personas
		e)
			JĀIZPILDA UZDEVUMS
				sabiedrības interesēs 
				ir oficiālas pilnvaras, likumīgi piešķirtas 
		f)
			LEĢITĪMĀS INTERESES 
				pārzinim vai 3. personai
				IZŅEMOT 
					ja datu subjekta intereses ir svarīgākas 
						īpaši ja datu subjekts ir BĒRNS 
				NEPIEMĒRO 
					Publiskas iestādes
	JA CITS NOLŪKS 
		un nav
			piekrišanas 
			tiesību aktu 
		IR JĀPĀRBAUDA SAVIETOJUMU AR NOLŪKU (KĀD TIKA VĀKTI)
			jebkura saikne 
			konteksts 
			datu raksturs 
			iespējams sekas DS
			garantijas (safeguards)